MyHRMIS Profil

Jabatan Perkhidmatan Awam


Keterangan

Aplikasi MyHRMIS Profil merupakan satu lagi inovasi baharu yang dibangunkan oleh JPA untuk membolehkan penjawat awam membuat semakan terhadap maklumat peribadi seperti yang telah dikunci masuk ke dalam Aplikasi HRMIS. Pengguna yang telah mendaftar dengan MyHRMIS Cuti tidak perlu mendaftar semula untuk aplikasi ini. 

Fungsi dalam Aplikasi MyHRMIS Profil:
1.    Maklumat Peribadi : Memaparkan maklumat peribadi dan alamat tetap pegawai.
2.    Maklumat Pendidikan : Memaparkan maklumat pendidikan pegawai.
3.    Maklumat Keluarga : Memaparkan maklumat keluarga pegawai. Elemen yang dipaparkan hanyalah item yang digunakan oleh eGL.
4.    Maklumat Anugerah : Memaparkan maklumat anugerah yang diterima oleh pegawai sepanjang perkhidmatan.
5.    Maklumat Sejarah Perkhidmatan : Memaparkan sejarah perkhidmatan pegawai.
6.    Maklumat Profil Perkhidmatan : Memaparkan profil perkhidmatan pegawai. 
7.    Maklumat Kursus : Memaparkan maklumat kursus yang dihadiri oleh pegawai pada 10 tahun yang terkini.

Ciri-ciri yang terdapat dalam Aplikasi MyHRMIS Profil
1.    Kemudahan ingat kata laluan.
2.    Kemudahan link kepada MyHRMIS Cuti.
3.    Kemudahan link kepada MyHRMIS eGL.

Penambahbaikan:
Versi 2.0.0 – Versi pertama
Versi 2.0.1 – Penambahan maklumat kursus yang dihadiri oleh pegawai dalam tempoh 10 tahun terkini.

Penilaian Pengguna

5/ 5

1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

a

28 Oct 2020 06:54 am

wow!

Aplikasi Serupa