100%x280

MARDI Green Pharmacy

Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)

Paparan Skrin

Keterangan


Mengikut satu kajian yang telah dibuat, Malaysia telah dikenal pasti sebagai salah satu pusat kepelbagaian genetik terbesar di dunia terutama bagi tumbuhan hutan tropika. Dianggarkan sebanyak 7,000 spesies tumbuhan peringkat tinggi (angiosperma) terdapat di dalam hutan tropika Malaysia dan 1,000 spesies dilaporkan mempunyai nilai perubatan. Jumlah ini termasuk kumpulan herba, pokok renek, pokok, tumbuhan memanjat, epifit dan parasit. Sehingga kini hanya sebahagian kecil yang telah dikaji secara saintifik dari segi botani, fitokimia dan kandungan bahan aktif. Kajian bagi tujuan di peringkat komersial masih belum dibuat walaupun secara tradisi tumbuh-tumbuhan ini telah digunakan semenjak turun temurun.