m-PQ

Kementerian Dalam Negeri


Keterangan

Aplikasi Mobile oleh Bahagian PQ, Kementerian Dalam Negeri.

Bahagian Kawalan Penerbitan & Teks Al-Quran (PQ) menguatkuasa dan mengawal selia aktiviti pencetakan, penerbitan, pengedaran, penjualan, pengimportan di bawah  Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984[Akta 301] dan Kaedah bagi mengawal aktiviti-aktiviti pencetakan, penerbitan, pengedaran, penjualan, pengimportan bahan atau teks Al-Quran, mencegah penyelewengan serta memastikan kesahihan ayat-ayat Al-Quran di bawah Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986 [Akta 326] dan peraturan  di bawahnya.

Aplikasi mobile ini membolehkan orang awam untuk:

 • Membuat semakan bahan penerbitan yang telah diharamkan dibawah Warta Kerajaan.
 • Mendapatkan maklumat mengenai Akta Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984, Akta Pencetakan Teks Al-Quran 1986 dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan  di bawah Akta-Akta tersebut.
 • Mendapatkan maklumat mengenai garis panduan penerbitan yang dikeluarkan oleh Bahagian PQ dan JAKIM.
 • Memuat turun (download) contoh Al-Quran yang dibenarkan oleh Bahagian PQ.
 • Memeriksa status permohonan Lesen Mesin Cetak dan Permit Penerbitan mereka. Sila pastikan anda telah menerima No. Rujukan (Nombor surat Rujukan permohonan) dan memasukkan nombor kad pengenalan pemohon untuk Lesen Mesin Cetak dan Permit Penerbitan anda.
 • Membuat aduan mengenai premis percetakan, bahan penerbitan dan Al-Quran yang menyalahi undang-undang menggunakan Aplikasi Mobile m-PQ.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa