100%x280

Hubungi PDC

Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang

Paparan Skrin

Keterangan


Sistem aplikasi ini merupakan satu inisiatif untuk memperluaskan penggunaan ICT di Penang Development Corporation (PDC) serta berfungsi sebagai satu saluran utama kepada pelanggan  untuk mengemukakan aduan atau maklumbalas kepada PDC dengan mudah dan cepat. 

Sistem aplikasi ini juga berperanan sebagai perkhidmatan mesra pelanggan, meningkatkan kualiti perkhidmatan dari segi pengurusan aduan, mewujudkan komunikasi dua hala secara interaktif dan menggalakkan penggunaan ICT.

Untuk memenuhi keperluan pelanggan, sistem aplikasi ini menjamin maklumbalas aduan dalam tempoh maksima 7 hari bekerja.

12 Aug 2016 03:12 am


Aplikasi Serupa