JUPEM MyRTKnet

Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia


Keterangan

Sistem  MyRTKnet yang telah dibangunkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) untuk pembekalan  data  kepada  pengguna  sama  ada  dalam  bentuk masa-hakiki atau  pasca-pemprosesan. Pengguna  boleh memilih  lima (5)  jenis  perkhidmatan  yang  disediakan  oleh MyRTKnet iaitu Sistem Rujukan Maya (VRS), Single Base, Network Base DGPS, Data Virtual Receiver Independent Exchange Format (RINEX), dan Data RINEX.Aplikasi Mudah Alih JUPEM MyRTKnet telah dibangunkan untuk memberi kemudahan  kepada pengguna mendapatkan maklumat ringkas mengenai seperti status dan maklumat stesen MyRTKnet, jenis cerapan yang ditawarkan dan pelbagai informasi ringkas yang boleh dicapai di mana – mana lokasi.

Modul yang terdapat di dalam JUPEM MyRTKnet

  1. Pengenalan – memaparkan informasi ringkas mengenai Sistem MyRTKnet
  2. Informasi MyRTKnet – memaparkan maklumat ringkas mengenai status dan maklumat stesen MyRTKnet dan informasi jenis perkhidmatan MyRTKnet
  3. Hubungi Kami – informasi mengenai pegawai yang boleh dihubungi berkaitan Sistem MyRTKnet
  4. Maklumbalas – pengguna boleh memberi maklumbalas atau aduan mengenai Sistem MyRTKnet

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa