e-LEMBAGA PEPERIKSAAN

Lembaga Peperiksaan Malaysia


Keterangan

Aplikasi ini dibangunkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) selaras dengan inisiatif perkongsian maklumat kerajaan dan orang awam.

Aplikasi ini merangkumi modul-modul berikut:

1)Modul Penataran Maklumat

Medium penyampaian maklumat berkaitan peperiksaan kendalian LP kepada calon peperiksaan, petugas peperiksaan dan orang awam.

2)Modul Semakan Keputusan Peperiksaan

Membolehkan pengguna membuat semakan keputusan peperiksaan awam kendalian LP pada tempoh yang ditetapkan. Sasaran pengguna terdiri daripada calon peperiksaan yang berkaitan.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa