#

e-Rekreasi

Jabatan Perikanan Malaysia


Kategori : Komuniti: Sosial

SDGS: Bandar dan Masyarakat Mampan

Kongsi:

Jumlah Muat Turun

14,498 3,759 0 0

Keterangan

Sistem Pendaftaran Dan Pelesenan Penangkapan Ikan Rekreasi Kelautan Jabatan Perikanan Malaysia dibangunkan untuk (Ciri-ciri "eLesen Digital) 1) Mewujudkan satu sistem pendaftaran dan pelesenan secara online bagi memudahkan capaian dibuat oleh pengguna yang melibatkan pelbagai lapisan masyarakat yang dianggarkan seramai 2 juta pemancing kelautan dan darat. 2) Membantu mengurangkan kebergantungan kakitangan pelesenan sediaada dalam proses pendaftaran dan pelesenan penangkapan ikan rekreasi kelautan. 3) Mempercepatkan proses kelulusan permohonan lesen dengan kelulusan segera (tertakluk pada terma dan syarat yang ditetapkan; dan 4) Memudahkan pembayaran fi lesen dibuat dan menyediakan platform pembayaran yang lebih telus dan cekap. 5) Buat masa ini, pengguna tidak perlu membayar fi lesen dan ianya percuma.

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0