myUPWK

URUS SETIA PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN KEBAJIKAN


Keterangan

Aplikasi myUPWK dibangunkan bertujuan memberi kemudahan kepada pengguna mendapat informasi terkini berkenaan Urus Setia Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan.

Antara objektif utama myUPWK ialah:

 • Menyediakan perkhidmatan mesra pelanggan dengan lebih efektif;
 • Mempercepatkan akses informasi UPWK kepada para pengguna;
 • Meningkatkan mutu dan kualiti perkhidmatan ke arah yang lebih berkesan;
 • Memudahkan pengguna membuat semakan bantuan yang berkaitan;
 • Meningkatkan kualiti dari segi pengurusan aduan terhadap permasalahan yang wujud;
 • Mewujudkan komunikasi dua hala secara interaktif dengan lebih berkesan di mana pengguna dapat mengemukakan aduan, membuat semakan bantuan, menjawab borang soal selidik dan membuat pendaftaran menghadiri program anjuran UPWK;

Penilaian Pengguna

0/ 5

0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Ulasan Laman

Aplikasi Serupa