#

e-Lembaga Peperiksaan

Lembaga Peperiksaan Malaysia


Kategori : Komuniti: Pendidikan

SDGS: Pendidikan Berkualiti

Kongsi:

Jumlah Muat Turun

141,140 0 1,190 0

Keterangan

Aplikasi ini merangkumi modul-modul berikut :

 

1. Modul Penataran Maklumat


Medium penyampaian maklumat berkaitan peperiksaan kendalian LP kepada calon peperiksaan, petugas peperiksaan dan orang awam

 

2. Modul Semakan Keputusan Peperiksaan


Membolehkan pengguna membuat semakan keputusan peperiksaan awam kendalian LP pada tempoh yang ditetapkan. Sasaran pengguna terdiri daripada calon peperiksaan yang berkaitan

 

 

3. Modul Pendaftaran Pengguna


Pengguna boleh mendaftar dan mengemaskini profil pengguna tidak terhad kepada nama, nombor kad pengenalan, alamat dan lain-lain maklumat yang diperlukan oleh sistem dan LP. Berdasarkan pilihan peranan yang ditetapkan oleh LP, pengguna boleh menerima maklumat dan akses yang berkaitan. 

 

4. Perkhidmatan Lembaga Peperiksaan


Perkhidmatan yang disediakan adalah seperti Permohonan Salinan Keputusan, Permohonan Terjemahan Sijil, Pendaftaran Peperiksaan (Persendirian) dan Permohonan Semak SemulaPenilaian Pengguna

5/ 5

2
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

YUSLINDA

22 Mei 2023 1:15 petang

Aplikasi yang terbaik oleh KPM dan LP

Mohd Khairul Hafeez

17 Apr 2023 1:29 pagi

hello Teacher