#

TAMS KPLB

Kementerian Pembangunan Luar Bandar


Kategori : Utiliti

SDGS: Penggunaan dan Pengeluaran Bertanggungjawab

Kongsi:

Jumlah Muat Turun

0 0 0 0

Keterangan

TAMS adalah sistem bagi menguruskan kehadiran kakitangan KPLB. Matlamat utama sistem ini adalah untuk membantu pihak pentadbiran dalam memantau dan mengesahkan kehadiran kakitangan KPLB yang bekerja di luar pejabat dan juga bekerja dari rumah. Fungsi aplikasi ini adalah untuk mengesan dan merekodkan lokasi data pengguna ke sistem utama sebagai rekod kehadiran serta mengekalkan lokasi data dalam rekod untuk tujuan pengesahan. Aplikasi ini turut memberikan maklumat Jenis Waktu Bekerja, Status Kehadiran, Waktu Masuk, Waktu Keluar, Waktu Mula bekerja dan Waktu Akhir Bekerja kepada semua pekerja.

Penilaian Pengguna

1/ 5

1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1

NIK MOHD HASYIMMI

15 Dis 2023 6:57 petang

teruk...